тел. +359 2 8163 324

За катедрата

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА

Даниела
Гочева

доц. д-р инж.

доц. д-р инж. Даниела Гочева

информация

Коста
Бошнаков

проф. д-р инж.

Камен
Велев

проф. д.т.н. инж.

Тодор
Стоилов

проф. д.т.н. инж.

Александра
Грънчарова

проф. д-р инж.

Венцислав
Цочев

доц. д-р инж.

Идилия Бачкова

проф. д-р инж.

Елена
Колева

проф. д-р инж.

Светла
Лекова

гл.ас. д-р инж.

Пламен
Василев

гл.ас. д-р инж.

Васил
Методиев

гл.ас. д-р инж.

Лиляна
Колева

гл.ас. д-р инж.

Калин
Стоянов

гл.ас. д-р инж.

Йордан
Белев

ас. инж.

Цветелина
Иванова

ас. инж.

Петър
Йорданов

ас. инж.

Йовко
Раканов

инж. д-р

Недко
Перчемлиев

ас. инж.