Венцислав Цочев

vtzotchev 200x278

доц. д-р инж.
Венцислав Кирилов Цочев

 

Дата и място на раждане:

22.10.1950г, България, Плевен

Месторабота и

длъжност

Химикотехнологичен и металургичен университет-София

Ръководител катедра “Автоматизация на производството”

От 2004г. – 2016г.

Служебен адрес:

Бул. “Кл. Охридски” №8, 1756, София, България

Тел       +359  2  8163  328
http://www.uctm.edu, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Заемани академични длъжности:

Доцент, 1991г

шифър 02.21.06 Автоматизация на инженерния труд

 

Образование:

Магистърска степен

Висше, Висш химикотехнологически институт, 1973г.

инж. по Автоматизация на производството

Д-р

1986г., Тема: “Методи и алгоритми за съвместна идентификация и оптимизация на динамиката и статиката на технологични обекти"

Специализации

и кратки посещения

Холандия, Технологичен университет Делфт, 1986
Германия, ТУ Бохум, 1993
Холандия, ТУ Айндховен, 1996
Гърция, Атински университет по икономика и бизнес,1997
Италия, Торино, Политехниката, 1998
Великобритания, GlasgowCaledonianUniversity-2000,2001,2002

Франция, IUT de L'UNIVERSITE de PARIS - NORD (PARIS XIII), PARIS, FRANCE – 2000, 2001

Германия, INTERNATIONAL COLLEGE OF ENGENEERING, LOHMAR, GERMANY – 2000, 2001

 

 

Професионален опит:

 

 

Преподавани дисциплини

Приложна статистика, Методи за експериментални изследвания, Методи за експериментални изследвания и оптимизация, Идентификация на системи, Цифрова обработка на сигнали, Надеждност и поддръжка на системи

Ръководство на  дипломанти

Над 200

Научна дейност

Участия в проекти:

Международни проекти по програма ТЕМПУС на ЕС – 5

Международен проект по програмата Леонардо на ЕС – 1

Национални научни проекти в ХТМУ15

Научни публикации:

Над 50 публикации и доклади

Издадени книги:

2

Издадени учебници и ръководства

6

Владеене на чужди езици:

Английски, руски

Област на интереси:

Приложна статистика

Теория на експеримента

Статистически анализ на данни

Статистически контрол на качеството

Идентификация на системи

Надеждност на системи

 
Учебен разпис
летен семестър 2018/2019
IV курс бакалаври АИТ
магистри АИТ
магистри ИТ
Изпитни дати
летен семестър 2018/2019

Рейтинг на висшите училища в България
професионално направление:
"Електроника, електротехника и автоматика"

образователни степени:
бакалавър, магистър, доктор

специалности:
АИТ - бакалаври и магистри
ИТ - магистри, УК - магистри

№2 за 2018 година
№2 за 2017 година
№2 за 2016 година

№2 за 2015 година
№1 за 2014 година
№1 за 2013 година
№1 за 2012 година
(http://rvsu.mon.bg)