Учебна работа Дипломни работи

Дипломни работи

Полезни документи и информация:

word documentЗаявление за избор на ръководител на дипломната работа

word documentЗадание за дипломна работа

pdf documentПрепоръки и указания за оформянето на дипломните задания, дипломните работи и провеждането на дипломните защити за бакалаврите от специалност "Автоматика и информационни технологии"

pdf documentКонспект за дипломни защити за бакалаври от специалност "Автоматика и информационни технологии:

word documentПримерна заглавна страница за дипломните работи

word documentДекларация за авторство

 

 
Учебен разпис
летен семестър 2018/2019
IV курс бакалаври АИТ
магистри АИТ
магистри ИТ
Изпитни дати
летен семестър 2018/2019

Рейтинг на висшите училища в България
професионално направление:
"Електроника, електротехника и автоматика"

образователни степени:
бакалавър, магистър, доктор

специалности:
АИТ - бакалаври и магистри
ИТ - магистри, УК - магистри

№2 за 2018 година
№2 за 2017 година
№2 за 2016 година

№2 за 2015 година
№1 за 2014 година
№1 за 2013 година
№1 за 2012 година
(http://rvsu.mon.bg)