Учебна работа Учебни планове

Учебни планове

pdfучебен план за бакалаври специалност "Автоматика и информационни технологии"

pdfучебен план за магистри специалност "Автоматика и информационни технологии"

pdfучебен план за магистри специалност "Автоматика и информационни технологии", за завършили друга специалност

pdfучебен план за магистри специалност "Информационни технологии"

pdfучебен план за магистри специалност "Управление на качеството"

 
Учебен разпис
летен семестър 2018/2019
IV курс бакалаври АИТ
магистри АИТ
магистри ИТ
Изпитни дати
летен семестър 2018/2019

Рейтинг на висшите училища в България
професионално направление:
"Електроника, електротехника и автоматика"

образователни степени:
бакалавър, магистър, доктор

специалности:
АИТ - бакалаври и магистри
ИТ - магистри, УК - магистри

№2 за 2018 година
№2 за 2017 година
№2 за 2016 година

№2 за 2015 година
№1 за 2014 година
№1 за 2013 година
№1 за 2012 година
(http://rvsu.mon.bg)