Стоян Стоянов

Prof. Stoyan StoyanovПроф. д.т.н. инж. СТОЯН КОЛЕВ СТОЯНОВ

Химикотехнологичен и металургичен университет, (ХТМУ), София
бул. "Кл. Охридски" 8, София 1756
Тел.:+(359 2) 868 10 21
Е-mails: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ; Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Роден на 31.10.1938 г., с. Влаховци, обл. Габрово.

НАЦИОНАЛНОСТ: Българин
СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ: женен, една дъщеря.

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ:

 • 1963: Диплома за електро-инженер, автоматизация на производството, Висш машинно-електротехнически институт, София;
 • 1975: д-р, тема - "Многокритериална оптимизация на технологични процеси”, Висш химико-технологичен институт (ВХТИ), София;
 • 1990: д-ртн, тема - "Разработване на методи и алгоритми за оптимизация с ускорена сходимост", Висш химико-технологичен институт, София;

АКАДЕМИЧЕН СТАТУС:

 • 1963 - 1969: Преподавател в катедра "Процеси и апарати", ВХТИ, София;
 • 1970 - 2007: Преподавател в катедра "Автоматизация на производството", ВХТИ, София;
 • 1977 - 1990: Доцент, ВХТИ, София; 1990 - до сега: Професор, ХТМУ, София.

ЧЕТЕ ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ ПО:

 • Оптимизация на технологични процеси;
 • Статистически методи;
 • Многокритериално вземане на решения в мениджмънт и технологично управление;
 • Одит и вземане на оптимални решения при опазване на околната среда;
 • Компютърни методи в опазване на околната среда.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

 • Московски институт по химическо машиностроене, Москва, Русия (1965);
 • Московски институт по химични технологии “Д. И. Менделеев”, Москва, Русия (1970/71);
 • Империал колеж, катедра по Химично инженерство и технологии, Лондон, Великобритания, (1978, 1980/81 г.)

ЧЕТЕНИ ЛЕКЦИИ В:

 • Технологичен институт в Китами, Хокайдо, Япония (1982, 1986);
 • Техническите университети в Мерзебург, Лайпциг, Хамбург - Харбург, Зиеген, Берлин;
 • Католическата академия в Шверте; Центъра по физика в Бад Хонеф, Германия (1982,1984, 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2006);
 • Московски институт по химични технологии, Москва, Русия, (1982);
 • Пражки институт по химични технологии, Прага, Чехска република, (1982);
 • Хелзинкски технологичен университет, Финландия, (1988);
 • Национален технически университет, Атина, Гърция, (1989);
 • Масачузетски университет в Амхерст, САЩ, (1990);
 • Масачузетски технологичен институт, Бостън, САЩ (1990);
 • Университетски колеж в Суанси, Великобритания, (1991);
 • Датски технически университет, Копенхаген, Дания, (1992);
 • Университетска Каталунска политехника, Барцелона, Испания, (1997);
 • Университет Дърбън -Уествил и Университет Натал, Дърбън, Южна Африка, (2000);
 • Университет в Сплит, Хърватска (2006, 2008);
 • Университет в Лимерик, Ирландия (2009).

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЛЪЖНОСТИ:

 • 1979 - 1983: Зам. декан по учебната дейност на факултета по Неорганични технологии и автоматизация, ВХТИ, София;
 • 1989 - 1992: Зам. ректор по Международна дейност и повишаване на квалификацията на кадрите, ВХТИ, София;
 • 1970 - 1990: Ръководител на изследователска група по “Оптимизация на процеси и системи”;
 • 1991 - до сега: Директор на Европейски магистърски курс (MSc) по “Опазване на околната среда и устойчиво развитие’’.
 • 1995 - 2006: Ръководител на Център по екология в Химикотехнологичен и металургичен университет, София.

ЧЛЕНСТВО:

 • 1982 - до сега: Член на Европейския комитет по използуване на компютри в обучението на инженер химици;
 • 1986 - до сега: Член на Съюза на научните работници в България;
 • 1985 - до сега: Член на Български и Европейски научни съвети;
 • 1991 - до сега: Член на Европейския Академичен съвет по обучение в опазване на околната среда;
 • 1990 - до сега: Член на Редакционния съвет на Journal of Applied Computer Science, TU Press, Лодз. Полша;
 • 1998 - до сега: Член на Балканската Асоциация по опазване на околната среда (B.En.A.), Гърция;
 • 1999 - до сега: Член на Националното сдружение на експертите по екология.

ОБЛАСТ НА НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:

 • Системно химическо инженерство;
 • Оптимално управление на технологични и еко-системи;
 • Оптимизация на процеси и системи;
 • Многокритериално вземане на решения;
 • Глобална оптимизация;
 • Евристична оптимизация;
 • Оптимални решения при непълна информация;
 • Експертни системи;
 • Мониторинг в опазване на околната среда;
 • Компютърни приложения в опазване на околната среда;
 • Екологичен одит и вземане на оптимални решения при опазване на околната среда;
 • Моделиране на разпространение на замърсители при опазване на околната среда.

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:
* ОБУЧЕНИЕ

 • 1991-93: Локален Директор и лектор на Европейски Msc курс в “Мониторинг в опазване на околната среда, управление и здравеопазване’’, (участници - UК, B, GR и България);
 • 1994 - до сега: Локален Директор и лектор в Европейски Msc курс по “Опазване на околната среда и устойчиво развитие’’, (участници - UK, B, GR, I и България);
 • 1991-97: Координатор на международен TEMPUS проект по “Системи за автоматизирано проектиране на процеси и технологии’’, (участници - UK, D, GR и България);
 • 1995-98: Координатор на TEMPUS проект по “Икономия на енергия чрез интегриране на процеси’’, (участници - UK, D, E и България);
 • 2002-08: Координатор за България на международен Leonardo da Vinci SK/06/B/F/PP 177443 проект Improhealth “Подобряване на качеството, ефективността на здравното обслужване”, (участници SK, GR, CZ, E, F, RO, S, I и България).

* ИСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ:

 • 1994-96: Международен проект по “Оптимизация на производство на ферити чрез размито динамично програмиране’’ (участници - Германия и България);
 • 1995: Международен проект по “Оценка на въздействието на околната среда на МДК - Пирдоп’’.

РЪКОВОДИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ:

 • 1974: Интензификация на производството на диметилтерефталат, Ямбол;
 • 1979: Оптимизация на производство на нетъкан текстил, Габрово;
 • 1984-85: Компютърна система за управление на производството на полиетилен - високо налягане, НХК, Бургас;
 • 1985: Оптимизация на производството на сяровъглерод, ХИМКО Враца:
 • 1986: Оптимизация и управление на производството на карбамид, ХИМКО Враца;
 • 1987: Разработване на експертна система за процесна оптимизация;
 • 1995-97: Оптимално управление на преработката на суров нефт;
 • 1996: Оценка на въздействието на околната среда на пещ за изгаряне на твърди и течни технологични отпадъци в “НЕФТОХИМ” ЕАД, Бургас;
 • 1999: Оценка на въздействието на околната среда на пещ за изгаряне на твърди и течни технологични отпадъци с бункерно и прахоулавящо устройство в “НЕФТОХИМ” АД, Бургас.
 • От 1996 г. до сега други Доклади за ОВОС: 12 бр.

ЛИЦЕНЗИ:

 • 1996 - 2006: Експерт по ОВОС към МОСВ по компонентите атмосферен въздух и води.

НАГРАДИ:

 • 1974: Национална награда и сребърен медал за ефективна разработка;
 • 1979: Бронзов медал за разработка на софтуер, ВДНХ, Москва;
 • 1993: Сребърен медал на Националния технически университет в Атина, Гърция.

 

ПУБЛИКАЦИИ:

 • 27 монографии, книги и учебници, 257 научни и други публикации на български, руски, английски и немски език.

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ:

 • Английски и руски.
 
Учебен разпис
летен семестър 2018/2019
IV курс бакалаври АИТ
магистри АИТ
магистри ИТ
Изпитни дати
летен семестър 2018/2019

Рейтинг на висшите училища в България
професионално направление:
"Електроника, електротехника и автоматика"

образователни степени:
бакалавър, магистър, доктор

специалности:
АИТ - бакалаври и магистри
ИТ - магистри, УК - магистри

№2 за 2018 година
№2 за 2017 година
№2 за 2016 година

№2 за 2015 година
№1 за 2014 година
№1 за 2013 година
№1 за 2012 година
(http://rvsu.mon.bg)