Иван Вучков

ivan_vuchkovИван Вучков

 

 

 

 

 

 

 

Професор, доктор на техническите науки, Директор на Център за Европейско качество – ХТМУ

Адрес:   Център за Европейско качество

Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ)

Бул. Кл. Охридски 8,

1756 София

Телефони: +(3592) 8163319 или +(3592) 8683830 или +(3592) 8683320

Мобилен: 0889640409

Fax : +(3592) 868 33 20

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Дата на раждане: 16 август 1939 ; Място на раждане: Карлово

Семейно положение: женен, един син и една дъщеря

 

Образование и квалификации:

Електроинженер (МЕИ – София)

Кандидат на техническите науки – Московски енергетически институт – Москва, Русия

Доктор на техническите науки - София.

Специализации по управление на качеството – Япония, Великобритания, Франция, Португалия, Италия, Холандия

Други специализации: Дания, Германия, Гърция.

Академичен опит:

45 години опит в преподаване в ХТМУ – София, Технически университет – София, НБУ – София, Ръководител на докторанти (9 защитили)

 

Понастоящем преподавател в:

Магистърска програма Управление на качеството на ХТМУ – София: курсове по: Управление на качеството, Статистически методи за управление на процеси, Планиране и анализ на експеримента, Качество чрез проектиране.

Магистърска програма по Мениджмънт и организационно съвършенство на НБУ-Училище по Мениджмънт – курс Статистически методи.

 

Международен преподавателски опит:

Гост-професор в Университет Париж 13 и Университет Париж 9 – Франция

Краткосрочни визити с изнасяне на лекции, участие в конференции и научни прояви: 25 страни

 

 

 

 

Професионален опит:

Преподавател и консултант в обучение по системата „Шест сигма”

Преподавател в курсове по статистически методи на сдружение Клуб 9000

Преподавател и консултант във вътрешнофирмени курсове и семинари по Управление на качеството, Статистически методи, Планиране на експеримента и др.

Участник в екип, разработващ софтуер QstatLab

Член на Академичен съвет на ХТМУ (в минали периоди)

Член на факултетни съвети (в минали периоди)

Член на научни съвети

Член на комисии на ВАК (в минали периоди)

Председател и член на организационни и програмни комитети на Международни и Национални научни конференции (в минали периоди)

 

Консултантска дейност:

Schneider Electric-София и  Пловдив, Avtavis – Дупница, Балканфарма АД – Разград, Готмар ЕООД – Съединение, Кремиковци АД – София, Спарки – Елтос – Ловеч, Socotab – България ЕООД, Microak – Ботевград, Спартак АД – Бургас, Даник ООД – Казанлък, Завод за хартия – Белово, Софконтрол-консулт ООД – София, БГЦПО – Стара Загора, Юнион миниер – Пирдоп, SKF-Сопот, Мини Марица-Изток - Гълъбово и др.

Предприятия и Университети, закупили и използващи софтуера QstatLab

Университети: ХТМУ – София, Русенски Университет, Лесотехнически университет, НБУ

Предприятия: над 100 копия в около 60 предприятия в България, Англия, Италия, Гърция,Турция, Македония

 

Участие в проекти:

 • 12 международни проекта по програма ТЕМПУС на ЕС (контрактор на 1 и координатор на 4 от тях)
 • Международен проект по програмата Леонардо на ЕС (координатор за България)
 • 3 международни проекта по програмата ЕРАЗМУС на ЕС – координатор
 • Национални научни проекти в ХТМУ: Контрактор и координатор на 16 Национални научни проекта и участник в 8 други проекта

Членство в професионални организации:

 • Международен статистически институт (International Statistical Institute - ISI)
 • Дружество по вероятности и статистика Бернули (Bernouli society)
 • Европейска мрежа за Бизнес и Индустриална статистика (ENBIS) – бивш член на Управителния съвет
 • Съосновател и първи президент на Българското статистическо дружество
 • Сдружение Клуб 9000 – член на Управителния съвет

 

Области на интереси:

Управление на качеството, Инженерно качество, Статистически контрол на качеството, Статистически анализ на данни, Планиране на експеримента, Изчислителна статистика и софтуер, Оптимизация, Идентификация на системи за управление

Публикации:

 • 23 книги и учебници на български, руски, английски, френски езици
 • Над 200 научни статии

 

 

 
Учебен разпис
летен семестър 2018/2019
IV курс бакалаври АИТ
магистри АИТ
магистри ИТ
Изпитни дати
летен семестър 2018/2019

Рейтинг на висшите училища в България
професионално направление:
"Електроника, електротехника и автоматика"

образователни степени:
бакалавър, магистър, доктор

специалности:
АИТ - бакалаври и магистри
ИТ - магистри, УК - магистри

№2 за 2018 година
№2 за 2017 година
№2 за 2016 година

№2 за 2015 година
№1 за 2014 година
№1 за 2013 година
№1 за 2012 година
(http://rvsu.mon.bg)