За катедрата Докторанти

Докторанти

списък на докторантите към катедра "Автоматизация на производството" към 21.10.2014г.

маг. инж. Полина Кесова
редовно обучение
ръководител - проф. д-р Идилия Бачкова

e-mail: ?

 

маг. инж. Йордан Белев
редовно обучение
ръководител - проф. д-р Идилия Бачкова

e-mail: ?

 

маг. инж. Димитър Георгиев

редовно обучение
ръководител - проф. д-р Идилия Бачкова

 

маг. Тоня Стоянова

редовно обучение
ръководител - проф. д-р Идилия Бачкова

 

маг. инж. Цветелина Иванова

редовно обучение
ръководител - проф. д-р Идилия Бачкова

 

маг. инж. Магдалена Вълова

редовно обучение
ръководител - доц. д-р Н. Христова

 

маг. инж. Милена Тулечка
редовно обучение
ръководител - проф. д-р Идилия Бачкова

 

маг. инж. Методи Николов

задочно обучение
ръководител - доц. д-р Коста Бошнаков

 

 

 
Учебен разпис
летен семестър 2018/2019
IV курс бакалаври АИТ
магистри АИТ
магистри ИТ
Изпитни дати
летен семестър 2018/2019

Рейтинг на висшите училища в България
професионално направление:
"Електроника, електротехника и автоматика"

образователни степени:
бакалавър, магистър, доктор

специалности:
АИТ - бакалаври и магистри
ИТ - магистри, УК - магистри

№2 за 2018 година
№2 за 2017 година
№2 за 2016 година

№2 за 2015 година
№1 за 2014 година
№1 за 2013 година
№1 за 2012 година
(http://rvsu.mon.bg)