40 години

ap staff 670x200

 

Юбилейна книжка

pdfЮбилейна книжка, издадена по случай 40 години от създаването на катедрата

 

Поздравителни адреси

pdfПоздравителен адрес от Технически университет - гр. Варна

pdfПоздравителен адрес от Shenyang University of Chemical Technology, Китай

pdfПоздравителен адрес от Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН

pdfПоздравителен адрес от Jozef Stefan Institute, Любляна, Словения

pdfПоздравителен адрес от Jacques Richalet

pdfПоздравителен адрес от Danube University - University of Continuing Education, Krems, Австрия

pdfПоздравителен адрес от катедра "Автоматика, информационна и управляваща техника" - ТУ гр. Габрово

pdfПоздравителен адрес от катедра "Автоматизация на дискретното производство" - ТУ гр. София

pdfПоздравителен адрес от "Неохим" АД

pdfПоздравителен адрес от Университет по библиотекознание и информационни технологии, гр. София

pdfПоздравителен адрес от "Старт инженеринг" АД, гр. София

pdfПоздравителен адрес от Софийска енергийна агенция - СОФЕНА

pdfПоздравителен адрес от "АПИС България" ООД

pdfПоздравителен адрес от "Агрия" АД

pdfПоздравителен адрес от катедра "Информационни технологии и комуникации", УНСС - гр. София

pdfПоздравителен адрес от катедра "Автоматизация на непрекъснатите производства", ТУ - гр. София

pdfПоздравителен адрес от Машиностроителен факултет, ТУ - гр. София

pdfПоздравителен адрес от катедра "Автоматизация на минното производство", МГУ - гр. София

pdfПоздравителен адрес от Научно - технически съюз по машиностроене

pdfПоздравителен адрес от Университетска синдикална организация при ХТМУ, гр. София

pdfПоздравителен адрес от Honeywell ЕООД

pdfПоздравителен адрес от катедра "Системи за управление", ТУ - гр. Пловдив

pdfПоздравителен адрес от катедра "Автоматизация на производството" - ТУ, гр. Варна

pdfПоздравителен адрес от Факултета по химично и системно инженерство, ХТМУ - гр. София

pdfПоздравителен адрес от ФНТС - Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов"

pdfПоздравителен адрес от Ректора на ХТМУ - гр. София

pdfПоздравителен адрес от "Лукойл Нефтохим АД", гр Бургас

 
Учебен разпис
летен семестър 2018/2019
IV курс бакалаври АИТ
магистри АИТ
магистри ИТ
Изпитни дати
летен семестър 2018/2019

Рейтинг на висшите училища в България
професионално направление:
"Електроника, електротехника и автоматика"

образователни степени:
бакалавър, магистър, доктор

специалности:
АИТ - бакалаври и магистри
ИТ - магистри, УК - магистри

№2 за 2018 година
№2 за 2017 година
№2 за 2016 година

№2 за 2015 година
№1 за 2014 година
№1 за 2013 година
№1 за 2012 година
(http://rvsu.mon.bg)