Проекти

В процес на разработка.

 

Министерство на образованието и науката:
"Национална научна програма Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС)"

Национален фонд за научни изследвания към Министерството на образованието и науката:
"Методология за проектиране и анализ на кибер-физически производствени системи"

Национален фонд за научни изследвания към Министерството на образованието и науката:
"Изследване на оперативните промени във фундаменталните свойства на MIMO системи с многосвързаност от V-тип и разработване на ефективни подходи за управлението им"

 
Учебен разпис
летен семестър 2019/2020
IV курс бакалаври АИТ - редовно
Изпитни дати
летен семестър 2019/2020

Рейтинг на висшите училища в България
професионално направление:
"Електроника, електротехника и автоматика"

образователни степени:
бакалавър, магистър, доктор

специалности:
АИТ - бакалаври и магистри
ИТ - магистри, УК - магистри

№2 за 2018 година
№2 за 2017 година
№2 за 2016 година

№2 за 2015 година
№1 за 2014 година
№1 за 2013 година
№1 за 2012 година
(http://rvsu.mon.bg)