Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Катедра “Автоматизация на производството” е част от Факултета по химично и системно инженерство на Химикотехнологичния и металургичен университет в град София. Създадена е през 1970г. под ръководството на проф. Иван Божов. Ръководител на катедрата е проф. д-р инж. Идилия Бачкова.

В катедрата се обучават студенти за образователно-квалификационните степени “Бакалавър”, “Магистър” и “Доктор” по специалностите:

 

Обучението акцентира върху:

 • Приложение на съвременни методи и специализиран софтуер за обработка и анализ на данни и информация
 • Програмиране и разработка на съвременни софтуерни решения в областта на информационните технологии и автоматизацията
 • Проектиране на информационни системи и системи за управление
 • Работа със специализиран софтуер в областта на информационните технологии и автоматизацията
 • Поддръжка, анализ и оптимизация на автоматизирани производствени системи и информационни системи

 

Според "Рейтинговата система на висшите училища в България", Професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика“ в ХТМУ в основата, на което е специалност „Автоматика и информационни технологии“ е едно от най-успешните в страната:

 • №2 за 2017 година, №2 за 2016 година, №2 за 2015 година
 • №1 за 2014 година, №1 за 2013 година, №1 за 2012 година

 

Реализация на завършилите е в следните области и направления:

 • В отделите по автоматизация на промишлени предприятия в областта на химията, металургията, биотехнологията, фармацията, екологията, производството на храни, енергетиката;
 • Във фирми, занимаващи се с проектиране, внедряване и настройка на съоръжения и системи за автоматизирано управление на технологично оборудване;
 • Във фирми от областта на компютърните и информационни технологии – за разработване и поддръжка на хардуер, софтуер, компютърни мрежи и др.;
 • В отделите по информационно и комуникационно осигуряване, поддръжка и обслужване на промишлени и непромишлени предприятия, банки, офиси на фирми и др.
 
Учебен разпис
летен семестър 2019/2020
IV курс бакалаври АИТ - редовно
Изпитни дати
летен семестър 2019/2020
за информация
тел. (02) 8163 324
secretary-ap@uctm.edu

Рейтинг на висшите училища в България
професионално направление:
"Електроника, електротехника и автоматика"

образователни степени:
бакалавър, магистър, доктор

специалности:
АИТ - бакалаври и магистри
ИТ - магистри, УК - магистри

№2 за 2018 година
№2 за 2017 година
№2 за 2016 година

№2 за 2015 година
№1 за 2014 година
№1 за 2013 година
№1 за 2012 година
(http://rvsu.mon.bg)